Elkaar ontmoeten

Maatschappelijk betrokken

De stichting wil met het landgoed ook een sociale rol vormgeven en de verbinding met de omgeving versterken. Verschillende groepen mensen kunnen delen in de beleving van het natuurschoon en de cultuurhistorie van Rhijnestein.


Moestuin als ontmoetingspunt
De 19e eeuwse moestuin wordt al sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw beschikbaar gesteld en verhuurd aan Cothenaren als volkstuintje. De moestuin is een sociale ontmoetingsplaats en een rustpunt voor mensen uit de lokale gemeenschap.

Hoveniers met lichte beperking
Vanaf 2012 onderhouden de leden van de hoveniersgroep van zorgboerderij ‘De Bossewaard’ in Cothen (onderdeel van Abrona) de tuin en het bos en nemen hiermee deel aan de maatschappij. Rhijnestein fungeert voor hun opleiding tot hovenier als een leerwerkplek. Waar mogelijk werken zij samen met professionele hoveniers.

Vrijwilligers Landschapsbeheerploegen Utrecht
Bij de uitvoering van grotere eenmalige projecten wordt samengewerkt met de enthousiaste vrijwilligers van Landschapsbeheerploegen Utrecht. Zo is de meidoornhaag volledig door hen hersteld, hebben zij populieren en knotwilgen aangeplant en onderhouden zij  delen van de siertuin.

Kromme Rijnpad en Romeinse Limespad
Het Kromme Rijnpad dat van Utrecht naar Wijk bij Duurstede gaat, voert over de opengestelde wegen rond het huis en de laan. Het Romeinse Limespad loopt hier ook langs. Dagelijks wandelen en fietsen mensen die willen genieten van natuur en cultuur over deze paden.

Open Monumentendag
Op Open Monumentendag – de 2e zaterdag van september – is er traditioneel de gelegenheid om te wandelen door de niet opengestelde tuin en het park.