Natuurwaarden op Rhijnestein

Van parkbos tot boomgaard

De stichting beoogt het in standhouden, herstellen en verder ontwikkelen van een schoon en divers ecologisch milieu van het onder de Natuurschoonwet gerangschikte deel van het landgoed. Het landgoed levert zo een bijdrage aan een gezond en harmonieus leefklimaat voor plant, dier en mens.

Het terrein rond het huis met tuin, park en de aangrenzende weilanden en boomgaarden met kersen, peren en appels vallen onder de Natuurschoonwet. In de boomgaarden en moestuin vindt biologische fruitteelt en tuinbouw plaats. De boomgaard met halfstam en hoogstam appel- en perenbomen wordt al decennia niet bespoten. De bemesting bestaat uit dierlijke mest aangevuld met biologische mestkorrels.
Een biologisch werkende, lokale imker houdt in de boomgaard een drietal bijenvolken.

Rhijnestein kent een rijke variatie aan stinzenplanten, waaronder winterakoniet, bosanamoon, voorjaarshelmbloem, ossentong en boshyacint.
De grasvelden rond het huis en in de boomgaard worden pas laat in het voorjaar voor het eerst gemaaid om jonge dieren en stinzenplanten de ruimte te geven. Voor vleermuizen, ringslang, bosuil, steenuil en boommarter wordt speciaal een biotoop intact gehouden.

De tuin en het park rond het huis zijn in de tweede helft van de 19e eeuw aangelegd in Engelse landschapsstijl. Karakteristieke elementen zijn de zichtas op de Utrechtse heuvelrug, de kastanjeberceau en de ‘boulevard’ langs de Kromme Rijn, die geflankeerd is door in vorm gesnoeide heggetjes en struiken van buxus. De rozentuin met concentrisch aangelegde perken dateert uit de eerste decennia van de 20e eeuw.