Stichting Rhijnestein

Aanvragen

U kunt een kort verzoek indienen voor een quick scan van uw project en vervolgens - bij een positieve reactie van de stichting - krijgt u een uitnodiging om een definitieve aanvraag in te dienen. 

Beperk bij het korte verzoek uw beschrijving van het project tot maximaal 25 regels. Na ontvangst van het verzoek om een quick scan van uw project laten  wij u binnen een redelijke termijn weten of het zinvol is een complete aanvraag in te dienen.

De beoordeling van een complete aanvraag kan geruime tijd in beslag nemen, omdat het bestuur van de stichting slechts enkele keren per jaar vergadert. Indien die doorlooptijd het slagen van het project in gevaar brengt, raden wij u aan dit in uw mail te vermelden.

Uw complete projectaanvraag bestaat uit:

  • korte schets van de probleemstelling en uw motivatie hier iets aan te doen
  • projectomschrijving en zonodig project afbakening (wat wel, wat niet)
  • omschrijving van het beoogde resultaat en de wijze waarop dit aansluit bij de doeltelling van  stichting Rhijnestein

 Verder voegt u toe bij de aanvraag:

  • tijdsplanning
  • projectbegroting
  • financieel dekkingsoverzicht

Eventueel kan andere informatie worden opgevraagd voor de beoordeling van de aanvraag.
Het aanvragen van een schenking loopt via info@rhijnestein.nl