Restauratie gracht

en archeologisch onderzoek

De middeleeuwse gracht met toegangsbrug is rond 1850 aangepast. Voor het poortgebouw is de gracht gedempt en is een brede dam aangelegd. Zo ontstonden twee 'dode armen' die steeds verder dichtslibden. In 2018 is de dam versmald en een duiker geplaatst om de doorstroming te herstellen. Nu de gracht weer rondom kan stromen zijn de flora en fauna in en langs het water zichtbaar verbeterd.

Het weggraven van de dam en plaatsen van de duiker zijn onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn onder andere pijlers van de oude brug en een vlonder of aanlegsteiger gevonden. Naast serviesgoed uit de 17e en 18e eeuw is een ruiterspoor uit de 14e eeuw  een bijzondere vondst. 

Stichting Rhijnestein heeft door financiële ondersteuning zowel bij kunnen dragen aan de verbetering van flora en fauna als aan het onderzoek van het archeologische monument. Dit past bij de ecologische en de cultuurhistorische doelstelling van de Stichting.