Stichting Rhijnestein

Beleidsplan
Stichting Rhijnestein is op 30 juli 2013 opgericht. Eind 2014 kreeg de stichting de ANBI-status. Daarmee is een basis gelegd om op en rond Landgoed Rhijnestein een duurzame sociale en ecologisch verantwoorde toekomst vorm te geven met behoud van de cultuurhistorische waarden.
De Landgoedvisie 2014 is richtinggevend voor het beleidsplan waarin de ambities van de stichting zijn uitgewerkt.

Jaarverslag
Voor een overzicht van de bestedingen aan de de sociale, ecologische en natuurhistorische doelstelling kunt u het jaarverslag raadplegen.
Jaarverslag 2017

Financieel verslag
Vanaf 2015 heeft de stichting projecten ondersteund. Een aantal grote schenkingen vormen de basis voor het werk van de stichting.
Jaarrekening 2018