Stichting Rhijnestein

ANBI

Stichting Rhijnestein heeft als doel bij te dragen aan:

  • Een sociale, de lokale gemeenschap dienende, functie van landgoed Rhijnestein, waardoor de sociale cohesie en onderlinge hulpverlening tussen mensen wordt bevorderd;
  • Een ecologisch leefklimaat door het in stand houden, herstellen, en waar mogelijk ontwikkelen van natuur- en landschapsschoon op en rondom landgoed Rhijnestein;
  • Een cultuurhistorische functie door het in stand houden, en waar mogelijk herstellen van de op de historische buitenplaats Rhijnestein behorende inboedel en andere cultuurhistorisch waardevolle objecten aanwezig in, op en rondom bedoelde buitenplaats of de gronden van landgoed Rhijnestein;
  • Het behouden en versterken van de samenhang tussen de hiervoor bedoelde elementen als sociale, cultuurhistorische, ruimtelijke en ecologische eenheid;

In het kader van de doelstelling is het NSW gerangschikte deel van het landgoed opengesteld voor geïnteresseerden.