Stichting Rhijnestein

Beleidsplan
Stichting Rhijnestein is op 30 juli 2013 opgericht. De stichting verkreeg eind 2014 de ANBI-status. Daarmee is een basis gelegd om op en rond Landgoed Rhijnestein een duurzame sociale en ecologisch verantwoorde toekomst vorm te geven met behoud van de cultuurhistorische waarden. In 2014 is een Landgoedvisie opgesteld. Op basis hiervan is voor de stichting een beleidsplan 2016-18 gemaakt, waarin de ambities van de stichting zijn uitgewerkt.

Jaarverslag
De eerste financiële bijdragen gingen naar de herinplanting van een rij van 40 populieren langs de Cothergrift, nieuwe deuren in de moestuinmuur en de monumentale kas en onderhoudswerkzaamheden aan de
historische laan. Zie jaarverslag 2015

Financieel verslag
In 2015 heeft de stichting haar eerste projecten gefinancierd. Dit is met name mogelijk gemaakt door een grote schenking. Hiermee is een basis gelegd voor toekomstig werk van de stichting.
Jaarrekening 2015